Rok 2012

UCHWAŁA NR XVI/102/2012 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Słupeckiego na 2012 rok.