Rok 2012

UCHWAŁA NR XVII/107/2012 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2012 R