Rok 2012

UCHWAŁA NR XVII/111/2012 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego w Zagórowie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych