Rok 2012

UCHWAŁA NR XVII/113/2012 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie zamiaru likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zagórowie wchodzącego w skła