Rok 2012

UCHWAŁA NR XVII/115/2012 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Słupcy wchodzącego w skład Zespołu Szkół Eko