Rok 2012

UCHWAŁA NR XVII/117/2012 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Słupcy wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych