Rok 2012

UCHWAŁA NR XVII/116/2012 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Słupcy wchodzącego w sk