Rok 2012

UCHWAŁA NR XVIII/122/2012 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Słupeckiego na rok 2012.