Rok 2012

UCHWAŁA NR XVIII/125/2012 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie wyłączenia szkoły o nazwie Liceum Profilowane w Słupcy z Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka J. Piłsud