Rok 2012

UCHWAŁA NR XVIII/131/2012 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie przekształcenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Słupcy wchodzącego w skład Zespo