Rok 2012

UCHWAŁA NR XVIII/135/2012 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Strzałkowie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjal