Rok 2012

UCHWAŁA NR XVIII/137 /2012 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół powstałego w wyniku połączenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Brac