Rok 2012

UCHWAŁA NR XVIII/142/2012 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zmiany planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupeckiego na rok 2012.