Rok 2012

UCHWAŁA NR XX/150/2012 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Słupeckiego na rok 2012.