Rok 2012

UCHWAŁA NR XXI/159/2012 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Słupeckiego na rok 2012.