Rok 2012

UCHWAŁA NR XXI/162/2012 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Powiat Słupecki projektu pn. „Kompleksowa promoc