Rok 2012

UCHWAŁA NR XXII/168/2012 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie nadania odznaki „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego”