Rok 2012

UCHWAŁA NR XXIII/171/2012 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 7 września 2012 r. w sprawie nadania odznaki „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego”