Rok 2012

UCHWAŁA NR XXV/177/2012 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 31 października 2012 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Słupeckiego na rok 2012.