Rok 2012

UCHWAŁA NR XXV/178/2012 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 31 października 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 201