Rok 2012

UCHWAŁA NR XXV/179/2012 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 31 października 2012 r. w sprawie powierzenia Miastu Konin do prowadzenia zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na or