Rok 2012

UCHWAŁA NR XXVI/ 182/2012 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie Programu Współpracy Powiatu Słupeckiego z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Podmiotami w roku 2013 r.