Rok 2012

UCHWAŁA NR XXVI/184/2012 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupeckiego