Rok 2012

UCHWAŁA NR XXVII/192/2012 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Powiatu Słupeckiego na rok 2013.