Rok 2013

UCHWAŁA NR XXVIII/196/2013 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Zagórowie wchodzącego w skład Zespołu Szkół