Rok 2013

UCHWAŁA NR XXVIII/198/2013 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XLII/225/10 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie trybu udzi