Rok 2013

UCHWAŁA NR XXVIII/201/2013 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie planów pracy Rady Powiatu i komisji stałych na 2013 rok.