Rok 2013

UCHWAŁA NR XXX/209/2013 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie określenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznacz