Rok 2013

UCHWAŁA NR XXXI/211/2013 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Słupeckiego na rok 2013.