Rok 2013

UCHWAŁA NR XXXI/213/2013 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie nadania odznaki "Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego"