Rok 2013

UCHWAŁA NR XXXII/217/2013 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie odwołania członka Zarządu Powiatu Słupeckiego