Rok 2013

UCHWAŁA NR XXXV/238/2013 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przystąpienia do realizacji zadania pn. "Przebudowa ul. Marii Konopnickiej w Ciążeniu wraz z budową kana