Rok 2013

UCHWAŁA NR XXXIII/219/2013 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za