Rok 2013

UCHWAŁA NR XXXIII/223/2013 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2013 – 2025.