Rok 2013

UCHWAŁA NR XXXIII/225/2013 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie założenia Spółdzielni Socjalnej.