Rok 2013

UCHWAŁA NR XXXIV/233/2013 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 23 sierpnia 2013 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Słupeckiego w formie darowizny na rzecz Gminy Strzał