Rok 2013

UCHWAŁA NR XXXVI/240/2013 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 29 października 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2013 – 2025.