Rok 2013

UCHWAŁA NR XXXVI/241/2013 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 29 października 2013 r. w sprawie regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach