Rok 2013

UCHWAŁA NR XXXVIII/256/2013 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy.