Rok 2014

UCHWAŁA NR XL/265/2014 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/13/2010 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie dodatku specjal