Rok 2014

UCHWAŁA NR XLI/269/2014 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XL/264/2014 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia d