Rok 2014

UCHWAŁA NR XLII/275/2014 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie wyłączenia szkoły o nazwie Liceum Profilowane Nr I w Słupcy z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Maksymilia