Rok 2014

UCHWAŁA NR XLII/278/2014 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/243/2013 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 29 października 2013r. w spra