Rok 2014

UCHWAŁA NR XLIV/287/2014 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy za ro