Rok 2014

UCHWAŁA NR XLIV/288/2014 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2014