Rok 2014

UCHWAŁA NR XLV/291/2014 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2014 roku i na spłatę długoterminowych z