Rok 2014

UCHWAŁA NR XLV/294/2014 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Powiatowego Programu Wsparcia Dziecka i Rodziny w Powiecie Słupeckim na lata 2014-20