Rok 2014

UCHWAŁA NR XLVI/296/2014 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 17 września 2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Słupcy