Rok 2014

UCHWAŁA NR XLI/298/2014 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 17 września 2014 r. w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Słupeckiego na nieruchomość stanowiącą własność Gminy