Rok 2014

UCHWAŁA NR XLVI/301/2014 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 17 września 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu Słupeckiego Nr XXV/149/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie przystąpienia